Členové skupiny En Garde!

En Garde! má 6 členů. Z toho 4 tanečníky a 3 šermíře.

 

MgA. Bc. Tereza Babická

Tereza Babická

Vystudovala taneční vědu na Katedře tance při Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze a obor Pedagogicko-psychologická způsobilost na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Tanci se věnuje od svých 6 let. Začínala s klasickou taneční technikou v Baletním studiu Regina v Ústí nad Labem, kde později vyučovala taneční gymnastiku a vystupovala na prknech divadla v Ústí nad Labem, Děčíně a Litoměřicích. Několik let hrála v černém divadle a působila jako loutkovodička v Divadle Na Královské cestě v Praze. Dva roky vedla výuku dějin tance a baletu a dějin umění na Taneční konzervatoři Ivo Váni - Psoty v Praze. S barokním tancem se poprvé setkala na HAMU díky prof. Heleně Kazárové a věnuje se mu již více než 7 let. Pravidelně se účastní seminářů pod vedením českých (Helena Kazárová, František Dofek a Andrea Miltner) či francouzských lektorů (Beatrice Massin, Marc Leclercq a François Denieau). Zajímá ji hledání paralel mezi taneční technikou klasickou a barokní.

Nyní je externí lektorkou Národní galerie v Praze se zaměřením na starý tanec.

 
Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D. (Xen)

Své lásky – tanec a šerm, jsem objevil před patnácti lety a od té doby se jim aktivně věnuji. Záhy jsem se pustil i do studia dobových pramenů. Můj zájem začal nejprve v období gotiky, ale postupně se přes období renesance dostal až do vrcholného baroka. Navštívil jsem řadu českých i zahraničních lektorů, ale po pár letech jsem si uvědomil, že pokud se chci dále rozvíjet, tak mi dobové prameny a komunita starého tance či šermu nestačí. A že k lepšímu pochopení toho, jak lidé tančili či šermovali v historii, mi pomůže současný přístup k těmto uměním. Začal jsem objevovat své tělo pomocí somatických přístupů k tanci a postupně se přes techniku současného tance dostal k taneční improvizaci. Ač jsem nestudoval žádnou taneční školu, pohybovému umění se posledních pár let velmi aktivně věnuji. Tuším, že jsem se učil cca u stovky různých lidí. Rád bych zde zmínil alespoň těchto pár: Marie Kinsky (SE.S.TA), Beatrice Massin (Fêtes Galantes), Jiří Lössl (HAMU), Borek Belfín (Digladior).

Působil jsem, či působím v těchto uskupeních:

Skupina historického šermu Igniferi 1997 – 2004

Skupina starého tance Regii Caroli Regis 2000 – 2010

Skupina barokního tance a šermu En Garde 2009

Oddíl sportovního šermu Humanita 2009

Tanečně improvizační skupina „MHM“ 2012

 

Mgr. Kamila Dürich.

* 1983

Kamila se ke starému tanci dostala přes svůj zájem a posléze i studium historie a starých věcí vůbec. Starý tanec ji umožňuje prožít i oživit kus minulosti. Nejvíce si oblíbila tance zvané basse dances - tance burgundského dvora a ranou italskou renesanci a postupně i období baroka, kterému se nyní věnuje nejvíce. Barokní tanec jí oslovil svou duchovní hloubkou a možností expresivní tvořivosti. Zároveň jí baví i tím, že je laťka kvality barokního tance poměrně vysoká a je tedy kam růst.

Mimo svůj největší koníček – starý tanec, se věnuje umění a výtvarnu. Profesně pak pomáhající oblasti zaměřené na etopedii, prevenci a arteterapii.

Starému tanci se věnuje od roku 2002, baroknímu pak od roku 2004. Zkušenosti získala u těchto pedagogů: MgA.Hana SlačálkováDoc. Helena Kazárová, Ph.D., David BiedermanFrantišek Dofek,  Béatrice Massin (Fr.), Bérengére Bódenan (Fr.), Françoise Denieau (Fr.) a Andrea Miltner (GB/CZ). A bez postřehů a péče Xena, Jitky Pokorné a Terezky Babické by její snažení mělo jistého konce! 

 

Mgr. Jitka Pokorná

Jitka Pokorná pochází z Prahy, kde se také převážně věnuje svému koníčku a tím je tanec. Barokní tanec objevila v roce 2000, kterému propadla natolik, že se mu věnuje dodnes. Velkou životní změnou ve filosofii barokního tance, byla účast na workshopu SE.S.TA v roce 2004, kde se poprvé setkala s velkou francouzskou tanečnící nejen barokního tance, ale i současného tance, Beatrice Massin. Tato světová tanečnice a zejména choreografka ovlivnila Jitčino taneční cítění navždy. Také proto se dodnes účastní seminářů a workshopů, které Beatrice vede. Mimojiné ji při svém pobytu ve Francii několikrát navštívila v její domovské Paříži a účastnila se několika dílen, které tam vede.

Další neméněvýznamou osobností, která výrazně zasáhla do jejího tanečního světa je francouzský tanečník, choreograf a vedoucí Národního choreografického centra v Angers  -  Jean-Christoph Paré, jenž svou zcela jedinečnou technikou výrazně posunul hranice možností tanečního umu.

Insipiraci a zkušenosti Jitka nalezla u takových tanečníků jako jsou: Marie Kinsky (Fr), Serge Amber (Fr), Marc Leclerq (Fr), F. Denieu (Fr), a jiní…

Velkou inspirací jí jsou tanečníci a její studenti, se kterými pravidelně pracuje na zdokonalování tanečního umění barokního a rekonstruování zápisů tanců 17. a 18. století.

Mimo barokní tanec se intenzivně věnuje argentinskému tangu, které  začala tančit ve čtrvtek první týden v lednu roku 2005 a od té doby se ho nepustila. Taktéž argentinskému tangu se Jitka věnuje u zahraničních lektorů, na festivalech a workshopech pořádaných nejen u nás, ale i v zahraničí. Proto také neodolala a prozkoumala tento tanec v kolébce argentinského tanga, v Buenos Aires. Mimo jiné vystupovala ve Vinohradském divadle, v představení Tango sólo.

Tento krásný taneční styl jí dává prostor k poznání taneční improvizace, v rámci společné choreografie s partnerem. 

 

Tomáš Svoboda
Tomas_Svoboda_En_Garde
 

 

Michael Krmíček
Michael_Krmicek_En_Garde
 

 

 

 

Podívejte se do galerie nebo na náš sestřih z vystoupení!