Nabídka

 

Barokní tanec

Jedná se o ukázku tanců ve stylu „La belle danse“, které jsou zrekonstruované dle dochovaných choreografických zápisů ve Feuilletově notaci ze 17. a 18. století.. V repertoáru je několik choreografií, z nichž jsou možné varianty jako dámské sólo, pánské sólo, tanec pro dvě nebo tři dámy, párový tanec pro dámu a pána, tanec pro dva taneční páry, tanec pro dva pány. Doplněním výstupu jsou pak dobově odpovídající oděvy (materiálem, střihem apod.) a zajištění hudebního doprovodu určeného pro danou choreografii.

Součástí výstupu je možný krátký teoretický úvod do barokního tance před samotným výstupem.
Pro diváky je také možné připravit tištěný program obsahující pořadí tanců s podrobnými informacemi (autor tance, taneční sbírka, rok vydání, pro koho je tanec určen apod.). Tanec je také možné obohatit hrou na kastaněty.

Časová dotace dle počtu tanců (př. 5 tanců cca 15 minut). Před výstupem 1,5 hodiny na oblečení a přípravu.

V případě více tanečních vstupů je možné jednotlivé vstupy odlišit – jak tanečně, tak vizuálně,
např. vstup ukazující divadelní tance, plesové tance nebo tance „pastorální“. Výstupy jsou pak odlišeny i vizuálně – v tomto případě je pak potřeba zajištění dostatečného času na převléknutí tanečníků.

Počet účinkujících: 2 – 4

Podmínky:

Vhodné jsou prostory o 4 x 6 metrů. Povrch rovný, pevný a neklouzavý.  K dispozici je vhodný prostor – zabezpečené zázemí pro převléknutí a skladování vybavení. Pokud je to možné, je vhodné mít k dispozici příslušenství k reprodukci hudby*.

* zpravidla je počítáno s reprodukovanou hudbou. Je možné vystupovat i se živou muzikou – hudebníky hrající na dobové hudební nástroje. Cena je ale potom vyšší.

 

 

 

Výuka barokního tance

 

Výuka spočívá v naučení několika tanců společenské a zábavné povahy.

Všechny tance jsou dle dochovaných choreografií
ze 17. a 18. století. Výběr tanců je orientován na nenáročné, ale oblíbené choreografie, které byly tančeny skupinově nebo v zástupu tanečních párů pro zábavu na společenských událostech (ples apod.).

V rámci výuky lze zprostředkovat i krátkou přednášku nebo ukázku o barokním tanci (historie, vývoj, prameny, principy apod.). Výuka může také obsahovat úvodní rozcvičení, uvedení
do základních principů barokního tance a práce s choreografií. Cvičení obsahuje základní krokové variace potřebné k následné choreografii.

Pro pokročilé je možná také nauka Feuilletovy notace ve které jsou nejčastěji taneční choreografie zapsány.

Časová dotace:

Je odvislá od počtu vyučovaných tanců a účastníků. Výuka jednoho tance zabere zhruba 20 - 30 minut. Za čas 1 hodiny lze stihnout při cca 15 účastníků zhruba 2 až 3 tance.

Počet lektorů: 1 - 3

Podmínky:

Dostatečný prostor s rovným, pevným a neklouzavým povrchem.

Pokud je to možné, je vhodné mít k dispozici příslušenství k reprodukci hudby

 

 

 

L´Amfiparnaso

 

Madrigalová komedie z přelomu renesance a baroka italského skladatele Orazia Vecchiho
s názvem L‘Amfiparnaso o třech dějstvích v podání komorního vokálního ansámblu Victoria pod vedením Viktorie Dědečkové ve spolupráci se souborem En Garde!

Vizuální efekt podtrhují nádherné masky v benátském stylu, které vytvořila výtvarnice Emília Karlović speciálně pro tuto příležitost. Zpěváky a herce-tanečníky doprovodí profesionální hudebníci hrající na kopie dobových nástrojů (cembalo, viola da gamba, theorba). Celá akce je vyústěním společné touhy a pilné práce mladých umělců s láskou ke staré hudbě a divadlu.

Láska v mnoha podobách, život s nadsázkou, humor, žárlivost, pomsta, smutek i beznaděj.

Dějová linka komedie není moc složitá. Lucio a Isabella jsou zamilovaný pár, kterému není příliš přáno. V krátkých obrazech prolínají děj další postavy různých charakterů. Však stejně rychle jak se zjeví, zase z příběhu mizí.

Diváci se mohou těšit kromě vynikající hudby také na notnou dávku humoru.

Časová dotace: 50 min

Počet účinkujících: 12 osob (herci – 3, zpěváci – 5, hudebníci – 3, 1 - vypravěč)

Podmínky:

Vyhovující prostor s rovným, pevným a neklouzavým povrchem v rozmezí alespoň 5 x 7 metrů. K dispozici prostor – zabezpečené zázemí pro převléknutí a skladování vybavení.

Více zde